2021 Index of Economic Freedom, Türkiye'nin ekonomik özgürlük puanını 64,0, 2021 Endeksinde en özgür ekonomi sıralamasında 76. sırada yer aldığını bildirdi.

parakulecom Ekonomi  02/02/2022     245 GÜN ÖNCE
-------- PARAKULE.COM --------

Buna göre, Türkiye’nin toplam puanı, öncelikle mali sağlıktaki düşüş nedeniyle 0,4 puan düştü. Türkiye Avrupa bölgesindeki 45 ülke arasında 37. sırada ve genel puanı bölge ortalamasının da altında, ancak bu duruma rağmen dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi bu yıl da orta düzeyde serbest kalmayı sürdürüyor. Herhangi bir gelişme, düzenleyici sistemin şeffaflığını ve etkinliğini artırmak için geniş çaplı reformlar gerektirecek. Daha da acili, hükümetin yargı etkinliğini ve yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmesi gerekiyor. Bu tedbirlerin her ikisi de 2016 darbe girişiminin ardından yargı sisteminin temizlenmesi sonrasında zarar görmeye devam ettiği görülüyor.

COVID-19' un etkisi: 1 Aralık 2020 itibarıyla Türkiye'de 13bin 936 ölüm Covid-19 pandemisi sebebiyle gerçekleşti bu yüzden ekonominin yıl için yüzde 5, 0 oranında daralması öngörülüyordu.

Geçmiş

Türkiye anayasal olarak laik bir cumhuriyettir, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İslamcı bir gündem izleyerek demokrasiyi aşındırmış durumda. Erdoğan, 2018 seçimlerinin ardından iktidarda daha da güçlenirken, Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğu AKP koalisyonunun tek kamaralı ulusal meclisin kontrolünü elinde tutmasına izin vererek cumhurbaşkanlığı görevinde ikinci bir dört yıllık dönemi az farkla kazanarak kazandı. Türkiye'nin büyük oranda çeşitlendirilmiş ve serbest bir piyasa ekonomisine sahip, bu da sanayi ve hizmet sektörlerinden kaynaklanıyor. Ancak buna rağmen geleneksel tarım, hala istihdamın yaklaşık yüzde 25'ini teşkil etmektedir. Ekonomi geçmişte direnç göstermesine rağmen, siyasi istikrarsızlık gerekli reformları engellemiş ve 2018'de yaşanan döviz krizi ve durgunluk ülke üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştu.

Vergiler

En yüksek bireysel Gelir Vergisi oranı yüzde 40'a, en yüksek Kurumlar Vergisi oranı ise yüzde 22'ye çıkarıldı. Diğer vergilere Katma Değer Vergisi de dâhildir. Genel vergi yükü, toplam yurtiçi gelirin yüzde 24,4'üne eşit. Son üç yılda hükümet harcamaları Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 34,4'üne ulaştı ve bütçe açıkları GSYİH' nin ortalama yüzde 3,7'sine ulaştı. Kamu borcu ise GSYİH'nin yüzde 33,1'ine eşit.

Düzenlemede Verimlilik

Vergi kanununda yapılan değişiklikler yatırım maliyetini azalttı. Ayrıca iş kurmak ve inşaat izinleriyle uğraşmak da artık daha ucuza gelmektedir. Sert iş kanunları ise daha dinamik bir işgücü piyasasının gelişmesinin önüne geçiyor. Tarihsel olarak Türkiye’de az sayıda fiyat kontrolü olmasına karşın, Dünya Bankası’na göre sübvansiyon ve transfer ödemelerinin finansmanı yıllık bütçenin neredeyse yarısını tüketiyor.

Serbest Piyasa

Türkiye'de yürürlükte olan 22 tercihli ticaret anlaşması bulunmaktadır. Ticaret ağırlıklı ortalama tarife oranı yüzde 4,5 olup, 337 tarife dışı önlem yürürlüktedir. Daha dinamik yabancı yatırım akışlarının önündeki kalıcı engeller arasında bürokrasi ve şeffaflık eksikliği yer alıyor. Büyük ölçekli yatırım teşviklerinin yerini daha sektöre özgü önlemler aldı. Finansal sistem devlet etkisine tabi ve devlete ait bankalar bankacılık sektörüne hâkimdir.

Parakule web sitesinde, abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen tıklayın.

GÜNÜN MANŞETLERİ