• YARIM ALTIN
  3.934,00
  % -0,03
 • AMERIKAN DOLARI
  19,0402
  % 0,08
 • € EURO
  20,5191
  % 0,08
 • £ POUND
  23,3765
  % 0,33
 • ¥ YUAN
  2,7759
  % -0,03
 • РУБ RUBLE
  0,2480
  % -0,14
 • BITCOIN/TL
  539433,108
  % 2,74
 • BIST 100
  4.924,49
  % 0,36

Gizlilik Politikası

Bu belge, Parakule(Skymoon Media Limited)’ nin ve parçası olduğu tüm yan kuruluşların, ayrıca bağlı şirketlerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin politika ve uygulamalarını düzenleyen bir belgedir.

Bildirim Beyanı

Gizlilik politikası esastır. PARAKULE, yürürlükteki tüm kişisel veri gizliliği kanunlarına ve düzenlemelerine uymayı taahhüt eder.

PARAKULE, kişisel verileri toplarken ve işlerken, bir Gizlilik Bildirimi yayımlayıp ve/veya tüm geçerli yasalar kapsamında sağlanan diğer gereklilikleri yerine getirirken, bütün bunların yasal bir dayanak temelinde olmasını sağlamalıdır.

Uygulama Talimatı

Toplanan Kişisel Veri Türleri

Kişisel verileri aşağıda beş geniş kategoride toplanır (Kişisel Veri Kategorileri) :

1.Abonelik Kayıtları: Yayınlarımızın abonelerinin kişisel bilgilerini içeren bu kayıtlar, iş uyarısı ve abonelik tabanlı diğer ürün veya hizmetlerinden elde edilir.

2. Personel Kayıtları: İş başvurusunda bulunanları ve çalışanlarımızın kişisel bilgilerini içerir.

3. Etkinlik Katılan Kişilerin Kayıtları: Konferanslar, tanıtım veya yardım faaliyetleri gibi etkinliklerimizin katılımcıları kişisel bilgilerini içerir.

4. Diğer Operasyonel Kayıtlar: Haber toplama, güvenlik kontrolleri, temizlik, bakım hizmetleri, danışmanlık, teknoloji, denetim, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, lisans veren ve şirketin tüm yönleriyle ilgili olarak hizmet sunan diğer verileri ve bu alanlardan elde edilen kişisel verileri içerir.

5. Web sitelerimizden/ sunucularımızdan Elde Edilen Kayıtlar: Web Sunucularında/sunuculardan toplanan kayıtlar; web sitelerimizi ve platformlarımızı ziyaret eden

Bu tür veri sahiplerinin e-posta adreslerini, konum verilerini ve diğer çevrimiçi tanımlayıcıları (IP adresleri gibi) içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel Amaçlar

Abonelik Kayıtları: Abonelik, iş uyarısı emirleri ve abonelik tabanlı diğer ürün veya hizmetlerin

sağlanması; varsa fatura ve ödeme ve istatistiksel amaçlarla pazar araştırması yürütmek amacıyla kayıtlar işlenir.

Personel Kayıtları: Bu kayıtlar, işe alım ve insan kaynakları yönetimi ve istihdam yardımları, sözleşme feshi, performans değerlendirmesi ve disiplin gibi istihdama konu olan faaliyetler içerir

Etkinlik katılımcılarına ait olan kayıtlar: Bu kayıtların işlenme amacı, etkinliklerin düzenlenmesi ve yönetilmesi, ayrıca yarışmaları, ödül çekilişlerini düzenleme ve promosyonları yürütmektir.

Diğer operasyonel kayıtlar: Haber toplama, güvenlik, bakım, danışmanlık, teknoloji, denetim, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, lisans ve hizmet veren diğer veri özneleri gibi işin etkin işleyişini kolaylaştırmak amacıyla işlenir.

Web Sunucularından toplanan kayıtlar: Haber, bilgi ve ilgili hizmetleri sağlamak ve/veya geliştirmek; ayrıca küresel medya ortamındaki en son trendleri takip etmek ve analiz etmek amacıyla bu kayıtlar elde edilerek, işlenir.

Veri Koruma İlkeleri

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıda belirtilen veri koruma ilkelerine göre yürütülecektir:

 1. Kişisel veriler hukuka uygun, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmelidir.
 2. Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanabilir.
 3. Kişisel veriler doğru olmalı ve güncel olmayan her bilgi, silme veya düzeltme yöntemiyle güncellenmelidir.
 4. Kişisel veriler, elde edilen veri ancak gerekli olması halinde, kullanılacağı yere göre tasniflenerek saklanmalıdır.

Veri Envanteri

Veri envanterimiz ve veri iş akış sürecimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerin kullanıldığı iş süreçleri
 2. Kişisel verileri toplama ve/veya kullanma amaçları
 3. Kişisel verilerin kaynağı
 4. İşleme faaliyetleri
 5. Herhangi bir verinin aktarımı ve kime aktarıldığı
 6. Herhangi bir verinin erişimi, düzeltme veya devre dışı bırakma talebi.

Bu tür veri envanteri, Parakule’un verilerini ve ilgili işleme faaliyetlerini izlemesini kolaylaştıracak ve bizi, gizlilik ve diğer yasa ve yönetmeliklere uymak için daha iyi bir konuma getirecektir.

Veri İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin, saklanmasının yasal bir dayanak üzerinden olmasını sağlamakla yükümlüyüz.

Bu yasal dayanak şunları içermektedir: PARAKULE, kişisel verilerin işlenmesindeki meşru ticari çıkarları doğrultusunda, yürürlükteki kanunlar veya yönetmelikler kapsamındaki, diğer yürürlükteki ilgili dayanaklar tarafından gerekli görülmesi halinde bu tür kişisel verilerinizin işlenmesi için özel onayınızı alır.

Meşru Çıkarlar

PARAKULE, kişisel verileri “meşru çıkarlar” temelinde işler. Bu da kişisel verilerin korunmasını gerektiren veri sahibinin çıkarları veya temel hak ve özgürlüklerine zarar vermediği müddetçe, PARAKULE’nun meşru çıkarları için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu anlamın gelir.

Meşru Menfaatlerin Değerlendirilmesi

Bütün durumlarda aşağıdaki hususları değerlendirilir:

Söz konusu meşru menfaatlerin neler olduğu; hedefe ulaşmak için söz konusu verilerin işlenmesinin gerekli olup olmadığı ve veri sahiplerinin hakları. Bu hakları, söz konusu hedefe ulaşmadaki

çıkarlarımıza karşı dengelemek ve bu hakların, PARAKULE’un meşru menfaatleri temelinde kişisel

verileri işleyebileceği sonucuna varmadan önce PARAKULE’un meşru çıkarlarını geçersiz kılmamasını sağlamak.

Veri Sahipleriyle İletişim Kurmak

Tüm veri sahiplerine kişisel verilerini, kişisel veri kategorilerini ve topladığımız verilerin işleme amacı hakkında bilgi verilecektir. Bunun amacı, veri sahiplerinin kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi konusunda net bilgi sahibi olmalarını ve bu tür toplama ve işlemenin veri konularının makul beklentileri dahilinde olmasını sağlamaktır.

Tüm veri sahiplerinin, elimizdeki kişisel verilere erişim ve/veya bu verileri düzeltme talebinde

bulunma haklarının yanı sıra, kişisel verilerinin herhangi bir zamanda toplanmasına ve işlenmesine

itiraz edebilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini rica etmekteyiz.

Veri Güvenliği Mekanizmaları

Ayrıca, topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için uygun

mekanizmalar, politikalar ve prosedürler uyguladık. Bu süreçte, veri minimizasyonu, kimlik kaybı, şifreleme, kısıtlı erişim ve kişisel verileri koruma amaçlı diğer tüm teknik, güvenlik yöntemleri ve çabalar

dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, veri sahibinin riskleri veya işlemenin

potansiyel olumsuz etkilerini azaltarak söz konusu kişisel verilere ilişkin gizlilik ve ilgili haklara saygı

duyuyoruz. Veri sahiplerinin gizliliğinin ve ilgili haklarının bu şekilde korunması PARAKULE’un

kişisel verileri meşru menfaat temelinde işlemesine olanak sağlayacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeyi kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra PARAKULE, kişisel verilerimeşru menfaat temelinde topladığı ve işlediği sonucuna varır:

a. Müşteri ve Operasyon İhtiyaçlarının Karşılanması

Kişisel Veri Kategorilerinin işlenmesinin temel amaçları yukarıda belirtilmiştir. PARAKULE’un,

müşterilerine hizmet veren ve bir kurum ve medya kuruluşu olarak operasyonel ihtiyaçlarını kapsayantüm bu amaçların gerçekleştirilmesi çok önemli olduğundan, PARAKULE’un bunları meşru olarak

işlemesine izin verilir.

PARAKULE gibi bir şirket, işi için çalışacak çalışanlara (ve dolayısıyla Personel Kayıtlarına) ve onu çalışır durumda tutmak için hizmet sağlayıcılara (ve dolayısıyla Diğer Operasyonel Kayıtlara) ihtiyaç duyar.

PARAKULE gibi bir medya kuruluşu, web sunucularında toplanan kayıtlarla birlikte abonelik ve etkinlik katılımcı kayıtlarını da temin edebilmek için gazete abonelerinin, etkinlik katılımcılarının, web site ziyaretçilerinin kişisel verilerine ihtiyaç duyar.

b. Kamuoyu Bilgilendirmesi

Bir medya kuruluşu olarak PARAKULE, halkın içinde ve dünyada neler olup bittiğini öğrenme hakkına saygı duyar. PARAKULE, yasalar ve gazetecilik etiği çerçevesinde, bu tür olayları kamuoyuna

bildirmekle yükümlüdür (“bilgilendirme görevi”).

Veri sahiplerimize daha gelişmiş ve daha iyi içerik deneyimi sağlamak için çeşitli web ve medya

özelliklerimizi (“Kamuya Açık Veri”) ziyaret eden veri sahiplerinden veri topluyor ve işliyoruz.

Bu öneriler, herhangi bir kişinin, web sitelerinde bulunan ve istediği zaman erişebileceği diğer

makaleleri veya içerikleri görmesini yasaklamaz veya kısıtlamaz.

c. Pazar Analizi

Kamuoyu Verilerini şu amaçlarla analiz ediyoruz: Halkın okuma alışkanlıkları, tercihleri veya zevkleri hakkında bilgi sahibi olmak ve pazar bölümlemesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

Bu tür bir analiz gereklidir, çünkü bu, PARAKULE’ un bilgi verme ve küresel dijital bir medya kuruluşu olarak uluslararası topluluğumuzun refahına katkıda bulunma görevini yerine getirme becerisini artırır. Bu analizden elde edilecek bilgi ve çalışma sonuçları PARAKULE’ un kamuoyuna daha yerinde ve zamanında bilgi, ürün ve hizmet sunarak, bilgilendirme görevisini daha etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayacaktır.

Bu sadece PARAKULE’ a değil, aynı zamanda bir bütün olarak uluslararası topluma da fayda sağlayacaktır. Dünyamız giderek küreselleşiyor ve birbirine bağlı hale geliyor. Dünyanın bir yerinde olup bitenlerin başkaları üzerinde anlık olarak ve geniş kapsamlı etkileri olabilir.

d. Doğrudan Pazarlama

PARAKULE ayrıca, veri konusu açıkça itiraz etmediği veya yürürlükteki yasalar uyarınca özel olarak yasaklanmadığı sürece, kişisel verileri doğrudan pazarlama yöntemiyle meşru çıkarlarının bir parçası olarak kullanır.

SCMP GRUBU ürün ve hizmetleriyle (haberler, medya, reklam, etkinlikler vb.) nasıl etkileşime

geçtiğiniz tüketim tercihlerinizi veya eğilimlerinizi belirtebilir. Bu tercihlere veya eğilimlere bağlı

olarak, bu kişisel verileri PARAKULE, iştirakleri veya iş ortakları tarafından sunulan çeşitli mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak doğrudan pazarlama yapmak için kullanıyoruz. Bu hizmetlerin sunduğu

hizmetler arasında aşağıdakiler yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Sigorta, bankacılık ve finansal ürün ve hizmetler
 • Havayolları, otel, sağlık kulübü, seyahat ve ağırlama ile ilgili ürün ve hizmetler
 • Güzellik, cilt bakımı, sağlık, tıbbi cihazlar, biyoteknoloji, eczane ve sağlıklı yaşam
 • Gözlük ve optik, moda, spor, spor etkinlikleri, spor kulüpleri, saat ve mücevher, çiçekçi dükkânı, kırtasiye, oyuncak, mağazalar ve alışveriş merkezleri
 • Bilişim, elektronik eşya ve elektrikli ev aletleri, cep telefonları ve aksesuarları, telekomünikasyon ve medya ürün ve hizmetleri
 • Yiyecek ve içecek ve restoranlar
 • Tasarım, Otomotiv, eğitim, antika ve müzayede, sanat galerisi, tekne ve aksesuarları,
 • Çocuklar için hizmetler, gayrimenkul, inşaat, mobilya ve ev eşyaları, iç tasarım, konsolosluk hizmetleri
 • Ticaret ve endüstri birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kamu hizmetleri, enerji, kişisel duyurular, evcil hayvan ve aksesuarları, posta ve kurye hizmetleri
 • Kamu hizmetleri, profesyonel hizmetler, kariyer, güvenlik hizmetleri, alışveriş, ulaştırma ve lojistik

İşletmelerimizin küresel yayılımı göz önüne alındığında, kişisel verileri doğrudan pazarlama için kullanmamızın, bu konuda veri konularnın rızasını gerektiren belirli yargı bölgelerinin (Hong Kong gibi) yasalarına tabi olduğu durumlar olabileceğini not ediyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen hemen aşağıdaki “Onay” bölümüne bakın.

Onay

Doğrudan pazarlama da dâhil olmak üzere kişisel verileri işleyebilmemiz için geçerli yasal gerekliliğin özel onay alması gerektiğinde, söz konusu özel onayın aşağıdaki şekilde alınmasını sağlayacağız:

Verilen onay açık, net ve kesin olmalıdır.

Veri sahibi, kullanmak istediğimiz kişisel veri türleri hakkında tam bilgi sahibi olmalı ve bu kullanımın amaçları (veri sahibine yönelik hizmetlerimizi geliştirmek veya doğrudan pazarlama gibi)

Transfer edenin adı / kimliği (verilerinizi aktarmayı planlıyorsak) ve transfer edenin kişisel verilerinizi nasıl kullanacağıdır.

Çerezler

Çerezler cihazınızda depolanan veri dosyalarıdır. Web sitemiz, tarayıcınıza eriştiğinde çerezleri otomatik olarak yükler ve kullanır. Web sitemizde size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.

Web sitemizde iki genel çerez türü kullanılmaktadır:

Oturum Çerezleri: Geçici çerezler yalnızca web sitemize yapılan bir ziyaret sırasında kullanılır ve her

ziyaretin sonunda silinir. Oturum tanımlama bilgileri web sitemizin kullanımıyla ilgili anonim

istatistikler derlemek için kullanılır.

Kalıcı Çerezler:

Kalıcı çerezler web sitemizin kullanımı veya tercihlerinizi kullanarak kayıt etme ve takip etme hakkında anonim istatistikler derlemek amacıyla uzun bir süre tarayıcınızda kalır.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin.

Tarayıcınızın veya internet güvenlik yazılımınızın ayar özelliğini değiştirerek çerezleri kabul etmeyi

reddedebilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız, web sitemizin bazı özelliklerini ve/veya işlevlerini

kullanamayabilir veya etkinleştiremeyebilirsiniz.

Veri sahiplerinin hakları

PARAKULE, veri sahiplerinin veri işleme ve onlar hakkında kaydedilen verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul eder:

 1. Elde tutulan bilgilerin niteliğine ve kime açıklandığına ilişkin erişim talebinde bulunmak.
 2. Hasar veya sıkıntıya neden olabilecek işlemleri önlemek için talepte bulunmak.
 3. Doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlem yapılmasını önlemek için talepte bulunmak.
 1. Onları önemli ölçüde etkileyecek otomatik karar verme sürecinin mekanizmaları hakkında bilgilendirilmek.
 1. Onları etkileyecek önemli kararların yalnızca otomatik süreç tarafından alınmaması.
 2. Yanlış verilerin unutulma veya imha edilme hakkı da dâhil olmak üzere düzeltilmesi, engellenmesi ve silinmesi için harekete geçmek.
 3. Denetim yetkilisinden (örneğin bir gizlilik yetkilisi veya bir veri koruma görevlisi) ilgili gizlilik ve diğer yasaların herhangi bir hükmünün ihlal edilip edilmediğini değerlendirmesini talep etmek.
 4. Kişisel verilerin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde kendilerine sunulması ve bu verilerin başka bir veri denetleyicisine iletilmesi hakkı.
 5. Meydana gelen herhangi bir otomatik profillemeye itiraz etmek.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Hong Kong içinde aşağıdaki taraflara aktarılabilecek

kişisel verileri gizli tutacağız.

 1. Abonelikler veya ücretsiz denemelerle ilgili gazeteleri veya diğer yayınları teslim etmek için PARAKULE’ un dağıtım acenteleri,
 2. PARAKULE’ a faaliyetleri için idari, teknoloji veya başka hizmetler sağlayan / sağlayan acenteler, yükleniciler veya üçüncü taraflar
 3. Kredi referansı veya borç tahsilat kurumları ve PARAKULE’ un bağlı kuruluşları.

 

Bu tür bir aktarım durumunda, PARAKULE, veri aktaranlarının aktarılan kişisel verileri gizli tutmasını ve ilgili tüm kişisel veri gizliliği yasa ve düzenlemelerine uymasını sağlamak için sözleşmeye dayalı veya başka yollar kullanacaktır.

Yukarıdaki açıklanan durumla ilgili olarak PARAKULE iştirakleri arasındaki bu tür bir grup içi aktarım, sınır ötesi veri aktarımını içeriyorsa, PARAKULE bu tür kişisel verilerin güvenliğini korumak için bağlayıcı kurumsal kurallar benimseyebilir ve dâhil olan tüm bağlı kuruluşların ilgili gizlilik ve diğer yasalara uymasını sağlamak.