• YARIM ALTIN
  4.487,00
  % 2,90
 • AMERIKAN DOLARI
  20,0115
  % 0,19
 • € EURO
  21,3833
  % -0,24
 • £ POUND
  24,9742
  % 0,83
 • ¥ YUAN
  2,8330
  % 0,40
 • РУБ RUBLE
  0,2528
  % 1,50
 • /TL
  %
 • BIST 100
  4.580,67
  % 3,45

KOBİ’lerin kârı pandemi destekleriyle zirveye çıktı

KOBİ’lerin kârı pandemi destekleriyle zirveye çıktı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Geçen ay açıklanan İSO 500 listesinde olduğu gibi İSO İkinci 500’de de pandemi yılında devreye alınan uygun finansman destekleri etkisini hissettirdi. Kısa Çalışma Ödeneği ve uygun faizli kredi destekleriyle KOBİ’lerin karlılığı rekor seviyeye çıktı. Kuruluşların yarattığı net katma değerin faktör gelirlerine göre dağılımına bakıldığında, milli gelir anlamında karın payı 2020’de yüzde 44,1’e ulaştı. Bu pay 2019’da yüzde 29,3’tü. Yaratılan katma değerde ödenen maaş ve ücretlerin payı yüzde 52,22den yüzde 42’ye düşerken; ödenen faizlerin payı da yüzde 18,5’ten yüzde 13,9’a indi. 2020 gibi pandemi koşullarının çok özel kıldığı, birçok işletmede kapanma ve üretim yavaşlamasının yaşandığı bir yılda, iç ve dış talepteki dalgalanmalara rağmen İSO İkinci 500’ün üretimden net satışları reel olarak yüzde 6,2 oranında büyüdü, 191 milyar TL’ye ulaştı.

Özkaynaklarda artış umut verici

İSO İkinci 500 Araştırması sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, pandeminin yaşandığı 2020 gibi zorlu bir yılda, İSO İkinci 500’ün üretimden net satışlar, ihracat, istihdam, karlılık, finansman giderleri, teknolojik yapı, Ar-Ge harcamaları gibi birçok parametrede beklenenden parlak sonuçlar verdiğini söyledi. Satış karlılığından aktif karlılığına, faaliyet karlarından FAVÖK performansına kadar birçok karlılık göstergesinde gerçekleşen iyileşmeye de dikkat çeken Bahçıvan, “İSO İkinci 500 açısından en parlak verileri karlılık tarafında görmemizin nedenlerini sıralayacak olursak; yıl genelinde emtia fiyatlarının düşük seyretmesi, elverişli kredi koşulları ve özellikle yılın ikinci yarısındaki düşük faiz oranları gibi destekleyici uygulamalar, firmaların operasyonel maliyetlerini sınırlayarak kar marjlarını yüksek tuttu. Bu gelişmelerin, özellikle İSO İkinci 500 şirketlerinin özkaynaklarında yüzde 22 gibi güçlü bir artışı ortaya çıkarmasını umut verici olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KOBİ’ler daha fazla teşvik edilmeli

KOBİ’lerimizin ihracat performansının da belirgin bir şekilde Türkiye ihracatından ayrıştığının altını çizen Bahçıvan, “Bu zor yılda Türkiye ve sanayi sektörü genelinde olduğu gibi İSO 500’de de ihracat kaybı yaşanırken, İSO İkinci 500’ün ihracatını yüzde 1,2 artırması her türlü takdiri hak ediyor” dedi. İSO İkinci 500 kapsamındaki şirketlerde orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplam payının 2020 yılında 3,1 puan artarak yüzde 29,5’e yükselmesinin de gelecek adına dikkate değer bir gösterge olduğunu belirten Bahçıvan, İSO İkinci 500’de özellikle finansal açıdan daha fazla iyileşmeye ihtiyacı olan birçok göstergenin olduğunu söylerken, dönen ve duran varlıkların dağılımı, kaynak yapısı, net döviz pozisyonu, halka açılma eğilimleri, Ar-Ge yapabilme istek ve kabiliyetleri gibi göstergeleri örnek verdi. Türk sanayisinin uygun finansman koşulları bulduğu zaman sağlıklı büyüme yolunda üretimin gücüne güç katmaya hazır olduğunu ortaya koyduğunu belirten Bahçıvan, KOBİ’leri ortaya koyduğu güçlü potansiyelin daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İhracatta pozitif ayrıştılar 2020 yılında

Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 6,2; İSO 500’ün ihracatında ise yüzde 12,8 düşüşe rağmen İkinci 500’ün ihracatı yüzde 1,2 oranında artarak 9,9 milyar dolara yükseldi. Böylece İSO İkinci 500’ün Türkiye toplam ihracatı içindeki payı yüzde 5,9, sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 6,1 oldu ve her iki oran da 2019 yılına göre 0,5 puan artış kaydetti. İhracat tarafındaki bir diğer önemli gelişme de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. İSO İkinci 500’de ihracat yapan firma sayısı 467’ye yükseldi. İSO İkinci 500’ün teknoloji yoğunluklarına göre yarattıkları katma değer dağılımına bakıldığında; en yüksek payı yüzde 46,4 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler alsa da özellikle orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payının arttığı görülüyor. Bu pay 2019 yılında yüzde 24,2 iken 2020 yılında 2,7 puan artışla yüzde 26,9’a yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2019 yılında yüzde 2,2 iken 2020 yılında sınırlı bir artışla yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

İlk sıra Murat Ticaret Kablo’nun

Araştırmaya bakıldığında, İSO İkinci 500’ün 2020 yılı sıralamasına bakıldığında; Murat Ticaret Kablo 578,9 milyon TL ile ilk sırayı aldı. Onu çok küçük bir farkla ve yine 578,9 milyon TL ile Metal Matris takip ederken, RTM Tarım Kimya 571,5 milyon TL ile üçüncü oldu. İSO İkinci 500’ün bu yılki listesine 119 yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 30 tanesi İSO 500’den İSO İkinci 500’e düşen şirketlerden oluştu. Listeye geçen seneki İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı ise 89 oldu.

 

Toplam borçların payı yüzde 60,8’e yükseldi

Finansman giderleri, sanayi kuruluşlarının karlılıklarında temel belirleyicilerden biri olmayı 2020 yılında da sürdürdü. 2020’de finansman giderleri mutlak büyüklük olarak yüzde 17,3 oranında artışla 9,4 milyar TL’ye yükselirken faaliyet karları ise yüzde 71,1 ile çok yüksek bir büyüme sergiledi ve 28,8 milyar TL’ye çıktı. Böylece 2019’da yüzde 47,5 olan finansman giderlerinin faaliyet karına oranı, takip eden yılda yüzde 32,5’e inerek son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşti. Araştırmada, İSO İkinci 500 şirketlerinin, 2020 yılında elde ettikleri faaliyet karının daha düşük bir bölümünü finansman giderlerine ayırdığı, böylece karlarını ve özkaynaklarını artırmak için daha uygun koşullar elde ettiğine dikkat çekildi. İSO İkinci 500'ün ana bilanço kalemleri ve son 3 yılda gösterdiği değişimler incelendiğinde, 2020 yılında İSO İkinci 500'ün bilanço büyümesinin yüzde 28,9 olduğu görülüyor. Bu yüksek oranlı büyümenin kaynağında yüzde 33,5 artan toplam borçlar ve yüzde 22,3 büyüyen özkaynaklar yer aldı.

İSO İkinci 500 şirketlerinin borç/ özkaynak ilişkisine bakıldığında, özkaynakların payı 2019 yılında yüzde 41,3 iken, 2020 yılında yüzde 39,2’ye geriledi. 2019’da yüzde 58,7 olan toplam borçların payı ise 2020 yılında yüzde 60,8’e yükseldi. Öte yandan söz konusu yılda mali borçlar yüzde 36,1 oranında artarken, kısa vadeli mali borçlardaki artış yüzde 30,3, uzun vadeli mali borçlardaki artış ise yüzde 41,1 ile daha yüksek oranda gerçekleşti. Dönen ve duran varlıklar arasındaki ilişkiye bakıldığında ise 2019’dan 2020’ye dönen varlıkların payı yüzde 63,6’dan yüzde 66,4’e yükselirken, duran varlıkların payı yüzde 36,4’ten yüzde 33,6’ya geriledi. Araştırmada bu durumun, KOBİ’lerin 2020 yılını da makine ve teçhizat yatırımları açısından durağan geçirdiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Faaliyet kârları yüzde 71 arttı

İSO İkinci 500’ün özellikle karlılık açısından yüksek bir performans sergilediği görülüyor. 2019 yılında 16,8 milyar TL olan faaliyet karı, 2020 yılında yüzde 71,1’lik artışla 28,8 milyar TL’ye yükseldi. Buna paralel olarak faaliyet karı oranı da 2019’da yüzde 9,4 iken, 2020’de 3,7 puanlık artışla yüzde 13,1’e çıktı. Bir diğer önemli karlılık göstergesi olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar), 2019 yılındaki düşüşün ardından 2020’de güçlü bir artış gösterdi. İSO İkinci 500’de 2019 yılında 21,9 milyar TL olan FAVÖK, 2020’de yüzde 55,9 oranında artarak 34,2 milyar TL’ye yükseldi. Bu da 2020 yılında firmaların ana faaliyet konularına ve FAVÖK karlarına daha çok odaklandığını ortaya koydu. Faaliyet karı ve FAVÖK’teki güçlü artış eğilimi, vergi öncesi kar ve zarar toplamı için de geçerli. İSO İkinci 500’de 2019 yılında 10,6 milyar TL olan vergi öncesi kar ve zarar toplamı, 2020 yılında yüzde 90,2 oranında artarak 20,1 milyar TL’ye yükseldi.

Anadolu’nun ağırlığı yüzde 31 arttı

HANDAN SEMA CEYLAN

İstanbul Sanayi Odası’nın 2020 verilerine göre açıkladığı Türkiye’nin İkinci 500 Kuruluşu Listesi’nde son 14 yılda Anadolu şirketlerinin ağırlığı yüzde 31 arttı. Bundan tam 14 yıl önceki 2007 yılı değerlendirmesine göre Anadolu’dan 226 firma listede yer alırken, bugün bu rakam 358 oldu. Böylece Listede neredeyse her 5 şirketten 4’üne yakını Anadolu firmalarından oluştu.

Listenin ilk sırasındaki kent, ağırlığı her geçen yıl azalsa da İstanbul oldu. İstanbul’u İzmir ve Kocaeli takip etti. Dünyada pandemi nedeniyle sınırlar ve gümrükler kapanırken, Türkiye’nin liman kentlerinden İzmir başarı gösterdi. İlk 500 listesinde 44 firması yer alan İzmir, İkinci 500’e de bir önceki yıla göre iki firma artışla 40 şirket yollamış oldu.

Son birkaç yıldır olduğu gibi artış kaydeden Gaziantepli şirketler, kenti 4’üncü sıraya taşımış oldu. Kentler arasında hem İlk 500 Listesi’nde hem de İkinci 500 listesindeki performansı ile Gaziantep göz doldurdu. 2020 yılına verilerine göre açıklanan İlk 500 firma listesinde Gaziantep’ten 29 firma yer alırken, İkinci 500 Listesi’nde de 38 firma listeye ismini yazdırdı. İhracat alanında kentin halı sektörü pandemi yılı 2020’de hız kesmeyerek listede ön sıralara ilerledi.

10 şehir tek firma ile temsil edildi

Bu arada Türkiye’nin 36 kenti İkinci 500 listesine adını yazdıramadı. 10 şehir ise tek firma sayesinde listede yer almaya hak kazandı. Bu firmalardan bazıları hem şehirlerinin tek firmaları oldu hem de listede sıra atladı. Amasya, Suluova’daki Amasya Şeker Fabrikası ile 232’nci sırada yer aldı. Diyarbakır ise bir önceki yıl 27’nci sırada yer alan ve 2020 verilerine göre 10’uncu sıraya yükselen Mes Yağ ile listede temsil edildi. Edirne de 485’inci sıradan 419’uncu sıraya yükselen Edirne Yağ ile listeye ismini yazdırabildi. Niğde 102’nci sıradaki Bor Şeker ile listede yer alırken, Ordu Ünye’de faaliyet gösteren 182’nci sıradaki Burak Tarım Ürünleri ile ismini ikinci devler ligine dahil etti. Sanayinin gümüş listesi olarak tabir edilebilecek İkinci 500’de 311’inci sıradaki Beno Plastik Yalova’yı temsil etti.

ODA BAŞKANLARI İSO İKİNCİ 500’DE YER ALAN KENTLERİNİN PERFORMANISI DEĞERLENDİRDİ

ZEKİ KIVANÇ / ADANA SANAYİ ODASI BAŞKANI: Adana sanayisini daha ileri taşıyacağız

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2020 yılı listesine Adana’dan 15 firma girdi. Geçen yıl ilk 500’de yer alan iki firma, bu yıl ikinci 500’de yer alırken, ilk defa bir firmanın listeye girme başarı göstermesiyle ikinci 500’deki firma sayısı 12’den 15’e yükseldi. İlk 500 ve İkinci 500 listelerinin açıklanmasıyla birlikte İlk 1000’deki Adana merkezli firma sayısı bir önceki yıl gibi 25 oldu. Adana’nın mevcut potansiyeli için bu sayı yeterli değil. Önümüzdeki yıllarda Adana sanayisini daha ileri taşıyacağız.

AYHAN ZEYTİNOĞLU / KOCAELİ SANAYİ ODASI BAŞKANI: Listedeki 58 firma Kocaeli’de üretiyor

İSO 500’de, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 40 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2020 yılında 58 işletmemizin Türkiye’nin en büyük ikinci 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Geçen yıl ise listede 56 firmamız yer almıştı.

ADNAN ÜNVERDİ / GAZİANTEP SANAYİ ODASI BAŞKANI: Gaziantep’in gücü tabloya yansıdı

Birçok alanda sorunların yaşandığı bir dönemde Gaziantep mücadelesini sürdürerek, ilk 500’de olduğu gibi İSO ikinci 500 sanayi kuruluşu arasındaki firma sayısıyla farkını ortaya koydu. Geçen yıl 2020 yılına göre İSO İlk 500’de yer alan firma sayısı 29’dan 38’e yükseldi. 2019 yılında 61 olan ilk 1000'deki firma sayısı 2020 yılında 67’ye çıktı. Bu rakamlar üretimde, ihracatta ve istihdamdaki gücümüzün en güzel yansımasıdır.

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ / KAYSERİ SANAYİ ODASI BAŞKANI: Sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapıyor

Geçen yıl İSO İkinci 500’de Kayseri’den 13 firma, bu sene ise 12 firma yer aldıı. Pandeminin tüm zorluklarına rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Bu sene listeye ilk defa giren Kayseri Yem ve sıralamada yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

MÜJDAT KEÇECİ / DENİZLİ SANAYİ ODASI BAŞKANI: Denizlili firma sayısı yeniden 11’e çıktı

Bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasındaki firma sayımız 2018 yılındaki firma sayımıza yükseldi. Geçen Denizli’den 8 firma yer alırken, bu sayı tekrar 11’e yükseldi. Seneye daha fazla firmamızın başvurarak daha fazla Denizlili firmanın bu listede yer alması için gayret göstereceğiz. Geçen seneye göre firmalarımızın satış değerlerinin artmış olması bizleri sevindirdi. Geçen yıl listeye giremeyen 5 firmamız da bu yıl listede yerini aldı. Listede kendine yer bulan tüm şirketlerimizi kutluyorum.

MEHMET YUNUS ŞAHİN / AYDIN SANAYİ ODASI BAŞKANI: Aydın’ın altı firması vites yükseltti

Pandemi ortamında uygulana kısıtlamalar nedeniyle küresel ticaret ve ihracat açısından zorlu bir dönem geçirildiğini kaydeden AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “İlimiz sanayicileri, birçok sektörün sıkıntılar yaşadığı bu zorlu salgın döneminde de çok daha hassas ve sorumlu davranarak üretimini devam ettirdi ve sanayi kuruluşlarımız pandemi ile mücadelenin en ön saflarında başarıyla yerini aldı. İSO ikinci 500’de ilimizden 3 üye firmamız yer aldı. Geçtiğimiz yıl 900’de 6 olan firma sayımız bu yıl ilk 600’de 6 firma oldu.

DAVUT ÇETİN / ANTALYA TSO BAŞKANI: Antalyalı firmaların performansı yükseliyor

Ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen Antalya firmalarının performansı giderek yükseldi. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya’dan 3, Isparta’dan da 2 firmanın yer alması sevindirici. Geçen yıl İkinci 500 Büyük listesinde yer alan Antalyalı bir firma ilk 500’de yer aldı. Antalyalı firmaların performansı yükseliyor. Bölgemizde yüksek performans gösteren firmalarımızı kutluyorum.

MEHMET YILMAZ / MANİSA TSO: Sanayici üretmeye devam ediyor

İkinci 500’de odamıza kayıtlı üyelerimizden, merkezi ilimizde olan 9 firma ile birlikte bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 7 firmamızla birlikte 16 firmamız yer aldı. Pandeminin yaşandığı 2020 gibi zorlu bir yılda sanayicilerimiz büyük bir özveri ile çalışmaya üretmeye ve ülkemize katma değer yaratmaya devam etti.

ALİ BAHAR / ANTALYA OSB BAŞKANI: 2 firma ilk 500’ü zorlayacak

İSO 2’nci 500 Büyük Kuruluş sıralamasında Antalya’dan 2’si OSB’mizden olmak üzere 3 firma yer aldı. Sıralamaya giren firmaları kutluyorum. Ekiciler Süt ve CW Enerji firmalarımızla gurur duyuyoruz. Bu iki firmamız gelecek yıl ilk 500 listesine girmeyi zorlayacak. Antalya OSB’de üretim, istihdam ve ihracat kapasitesi yükseldi. Bunda hem mevcut firmalarımızın hem de yeni devreye giren firmalarımızın etkisi var. Yeni istihdam desteklemelerini çok doğru buluyoruz.

TAHİR NURSAÇAN / KAYSERİ OSB BAŞKANI: Listede daha fazla Kayserili görmeyi diliyoruz

Türkiye’nin en büyük ikinci 500 firması arasına Kayseri’den 12 firma girdi. Listeye giren firmaları tebrik ediyorum. Açıklanan ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Bölgemizden çok sayıda firmanın yer alması gurur veriyor. İSO ilk ve ikinci 500 listesine girerek şehrimizi başarıyla temsil eden firma sayısının önümüzdeki yıllarda artması en büyük dileğimiz.

EYÜP SÖZDİNLER / ÇERKEZKÖY OSB BAŞKANI: Listeye bölgemizden 19 firma girdi

İSO İkinci 500’de bölgemizden 19 sanayi kuruluşunun girmesi bizim için önemli bir gösterge. Sanayicilerin devler ligindeki yerini gösteren bu veriler pandemiye rağmen sanayicinin çarkları döndürdüğünü gösteriyor. Üretim, istihdam ve ihracat üssü Çerkezköy OSB’de yapılan her üretim Türkiye’nin cari açığını aşağıya çekerek makasın kapanmasını sağlıyor. Çalışmalarımız hep katma değeri yüksek üretim için.

TUNCAY YILDIRIM / GAZİANTEP TİCARET ODASI BAŞKANI: Gaziantep, ilk 1000’de 4’üncü sırada

Gaziantep, her yıl artan bir performansla büyümeye devam ediyor. İSO İkinci 500’de Gaziantep’in her yıl artan bir yükselişi var. İlk 1000’de 2020 yılında 67 firmamızla yer aldık. Bu verilerle birlikte İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nin ardından 4. sırada yer alıyoruz. Yine açıklanan araştırma sonuçlarını incelediğimizde geçtiğimiz yıl listede yer alan 13 firmamızın da sıralamasını yükselttiğini görüyoruz.

ÖMER GÜLSOY / KAYSERİ TİCARET ODASI BAŞKANI: Kayserili firmaların atağa geçeceğine inanıyoruz

İkinci 500’de de 11 üyemiz olmak üzere 12 firmamız yer aldı. Yaşanan sıkıntılar sonucunda firma sayılarımız azalmış olsa da önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla firmalarımızın yeniden atağa geçeceğine canı gönülden inanıyoruz. Yeter ki inancımızı kaybetmeden üretmekten vazgeçmeden, işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim.

AYHAN KIZILTAN / MERSİN TSO BAŞKANI: Mersin sanayisi çeşitlenerek güçleniyor

2019 yılında adamıza kayıtlı 3 firmanın kendisine yer bulduğu listeye bu yıl 6 firma girdi. Tarsus TSO’ya kayıtlı 2 firmanın da bu yıl listede yer almasıyla Mersin’i temsil eden firma sayısı 8’e yükseldi. İSO İkinci 500 listesinde Mersin’den gıda dışı firmaların da yer alması kent sanayisinin çeşitlenerek güçlendiğinin en önemli göstergesi. Pandemiye rağmen Mersin sanayisi durmayıp, üretime, ihracata devam etti.

ŞİRKETLERİN HEDEFİ, İLK 500’E GİRMEK…

Cansan, katma değere odaklandı

Yeşilova Holding bünyesindeki Cansan Alüminyum, sıralamada 181’inci sırada yer aldı. Otomotiv, yapı, endüstri gibi temel sektörlere yönelik yarı mamul üretimi yapan Cansan Alüminyum, Türkiye’nin önde gelen alüminyum profil üreticilerinden. Gelecek iki yılda yeni yatırımlarla 46 bin ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yeşilova Holding Grup İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, “Yeni yatırımlarla yabancılardan aldığımız payı artıracağız” dedi.

Maysan Mando, ilk 100’ü hedefliyor

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda; iş geliştirme, ihracat ve inovatif ürün geliştirmeye odaklandıklarını belirten Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, “Şirket olarak 2021 yılını ‘büyüme yılı’ olarak belirledik. 2025 yılında Türkiye'deki ilk 100 sanayi şirketi arasında yer almayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda da farklı ürün segmentlerimizle ve portföyümüze kattığımız yeni OEM projeleriyle 5 kat daha büyümeyi planlıyoruz” dedi.

“Yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz”

Ahşap işleme ve mobilya sektörlerinde bulunan müşterileri için yüksek kaliteli yüzey dekorları geliştiren Schattdecor, 2020 yılı İSO İkinci 500 listesinde 445’inci sırada yerini aldı.
Schattdecor Gebze Genel Müdürü Erkan Sürat, 10. yılımızı kutladığımız bu dönemde, üretimimiz ve ihracatımızda sağladığımız başarılar sonucunda, İSO İkinci 500’de yer almanın gurunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda başarımızı daha da artırarak, Schattdecor’u İSO 500’de görmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tezkim, kurulduğu yıl listeye girdi

Adana’da gıda, tarım, kimya ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Tezcanlar Yatırım bünyesindeki şirketlerden Tezkim Tarımsal Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyete başladığı ilk yıl İkinci 500 listesine 378’inci sıradan girdi. Başta gıda olmak üzere çok sayıda endüstri kolunda kullanılan stratejik bir hammadde konumundaki ‘sitrik asit’ üreten tesis, bu alanda Türkiye’nin ilk ve tek fabrikası özelliğini de taşıyor.

178’inci sıradan 46’ya yükseldi

Yüzde 100 yerli sermaye ile ürettiği panel radyatör, kombi ve kazanları 35 ülkeye ihraç eden Warmhaus, İSO İkinci 500 listesinde 178’inci sıradan 46’ncı sıraya yükseldi. Kuruldukları günden bu yana global bir marka olma hedefiyle çalıştıklarını belirten Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, bugüne kadar 20 farklı tip ve kapasitede cihazı tüketiciler ile buluşturduklarını, tüketici ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünleri ürün gamına eklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ermaksan, metal tozlarını da üretecek

Dünyada sayılı ülke tarafından üretilebilen lazer çipi yerlileştirmeyi başaran Ermaksan, İSO’nun ikinci 500 listesine 95’inci sıradan girdi. Ürettiği lazer ışın kaynağını da dünyanın dört bir yanına ihraç eden Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, 3D yazıcılarda kullanılan metal tozlarının üretimine yönelik de adımlar attıklarını belirterek, ilk olarak nikel alaşım tozlarını 2021 yılı sonunda pazara sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Sertel Vida Metal, ilk 400’e girecek

İlk kez yer aldıkları listede 36’ıncı sırada yer almaktan dolayı büyük onur duyduklarını belirten Sertel Vida Metal Başkanı Serhat Servet Dövenci, önümüzdeki yıl hedeflerinin Türkiye’nin en büyük ilk 400 firması arasında yer almak olduğunu kaydetti. Serhat Servet Dövenci, “Gelecek yıl devam eden fabrika yatırımlarımızın da tamamlanmasıyla Türkiye’nin ilk 400 firması arasına yerleşmeyi hedefliyoruz” dedi.

Dervişoğlu, yeni yatırımlarla üste tırmanacak

Listede 327’inci sırada yer aldıklarını belirten Dervişoğlu Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu, söz konusu araştırmada Mersin'i temsil eden 6 kuruluştan biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Dervişoğlu, “Yurt içi ve yurt dışında planladığımız yeni yatırımları devreye aldıktan sonra listede daha üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Teknik Masura, hedefine üç yıl erken ulaştı

İSO’nun listesine 477’inci saradan ilk defa girdiklerini belirten Teknik Masura Başkanı Ali Kıraç, Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi arasındaki yerlerini sağlamlaştıracak çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi. Kıraç, 2023’e kadar Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi arasında yer alma hedeflerine 3 yıl erkenden ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.