Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU

PARAKULE YAZARI

Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başlamış, Doçent olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde görev yapmış, 2004'te de İİBF'de profesör ünvanını almıştır. İktisat, finans ve ekonomi konularında kitapları mevcuttur ve de eğitim ve seminerler vermektedir.