Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı amacı ile 100 milyon dolar finansman sağladı.

Finans  27/10/2021     34 GÜN ÖNCE

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AAYB) 100 milyon dolar finansman sağlanmasını onayladığını duyurdu.

TKYB'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, söz konusu finansman yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik olacak.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın özsermayesinin ilgili dönemde 10 milyar Türk lirası artırılacağı ve bankanın öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edeceği belirtilmişti.